Telefon:     00421(0)455333979
 Mail:     Kontakt 

Therapeutka Monika Kundrikova

Rozpoznať Vaše silné stránky a cielene ich využiť

Mentálny tréning a koučovanie

Získavať pozitívny pohľad na život

Posilniť charizmu

Získať pozitívny pohľad na budúcnosť

Sformulovať Vaše ciele a dosiahnuť ich

Vystupovať suverénne a uvoľnene

Rozvoj osobnosti

Zvýšenie koncentrácie

Stať sa úspešným človekom

Zbaviť sa zábran

Posilniť svoje rozhodovacie schopnosti

Rozvoj stratégií pre osobný úspech

Posilnenie sebavedomia