Telefon:     00421(0)455333979
 Mail:     Kontakt 

Therapeutka Monika Kundrikova

Veľa ľudí  trpí nízkym sebavedomím. Nedostatok sebavedomia negatívne vplýva na kvalitu Vášho každodenného života.  Často sa preto môžete ocitnúť v začarovanom kruhu. Neveríte si, ste zablokovaní. Každú poznámku vnímate osobne, vzťahujete ju na seba, zraní Vás  a zneistí. Výsledkom je čoraz viac narastajúca neistota.  Sebavedomie nie je vrodené, vyvíja sa v detstve a je ovplyvnené a budované pozitívnou alebo negatívnou spätnou väzbou. Z toho vyplýva, že človek  ho môže ovplyvniť, aj v  dospelom veku.

Hypnóza Vám pomôže pochopiť čo a ako na Vás v  minulosti vplývalo a pomôže Vám vytvoriť Vaše nové sebavedomie a posilniť ho.  Odrazu zbadáte, že je ľahké  spoznávať nových ľudí a byť k nim otvorený. Zmení sa Vaše vyžarovanie.  Ste sebavedomý, pozitívne naladený, cítite sa voľne a dobre!